คำว่า ' whichsoever ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม่ว่าอันไหนก็ตาม (คำโบราณ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม
คำที่คล้ายกัน : whichever
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z