คำว่า ' westernize ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา
คำที่คล้ายกัน : occidentalize
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z