คำว่า ' welsher ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่ไม่ทำตามที่ได้พูดไว้
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z