คำว่า ' well-paid ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมีค่าตอบแทนมาก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งให้เงินเดือนสูง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z