คำว่า ' weblike ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมีลักษณะเหมือนใยแมงมุม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z