คำว่า ' waterlogged ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งเปียกโชก
คำที่คล้ายกัน : saturated; sodden; wet
คำตรงกันข้าม : dry
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z