คำว่า ' watchman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยาม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์
คำที่คล้ายกัน : guard; patrol; sentinel


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z