คำว่า ' waste pipe ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ท่อน้ำเสีย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z