คำว่า ' waistline ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนเอวของชุดกระโปรง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z