คำว่า ' wad ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อัดให้เป็นก้อนเล็ก
คำที่คล้ายกัน : compress; shrink
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z