คำว่า ' wad ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : large group
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z