คำว่า ' wad ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มัด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ห่อ, ปึก
คำที่คล้ายกัน : bunch; bundle; stack
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z