คำว่า ' wacky ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ประหลาด (คำสแลง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก
คำที่คล้ายกัน : crazy; eccentric; mad
คำตรงกันข้าม : normal
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z