คำว่า ' wacko ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน
คำตรงกันข้าม : normal
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z