คำว่า ' wabble ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้แกว่งไปแกว่งมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น
คำที่คล้ายกัน : shake; sway; swing
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z