คำว่า ' wabble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แกว่งไปแกว่งมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สั่นไปมา, สั่น
คำที่คล้ายกัน : shake; sway; swing
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z