คำว่า ' volume ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z