คำว่า ' V-J Day ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z