คำว่า ' vitality ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กำลังกาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด
คำที่คล้ายกัน : liveliness;spirit
คำตรงกันข้าม : lethargy; languor; spiritlessness


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The quality or state of being vital; the principle of life; vital force; animation; as, the vitality of eggs or vegetable seeds; the vitality of an enterprise.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z