คำว่า ' V-E Day ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z