คำว่า ' vanda ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แวนด้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กล้วยไม้ประเภทหนึ่งซึ่งปลูกแถบเขตร้อน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z