คำว่า ' valuably ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างมีคุณค่า


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] So as to be of value.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z