คำว่า ' vacancy ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การขาดความคิด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การขาดปัญญา


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z