คำว่า ' vacancy ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พื้นที่ว่าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ที่ว่าง, ช่องว่าง
คำที่คล้ายกัน : void
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z