คำว่า ' vacancy ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ห้องว่าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง
คำที่คล้ายกัน : empty room


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z