คำว่า ' vac ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)
คำที่คล้ายกัน : vacuum; carpet sweeper


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z