คำว่า ' vac ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
คำที่คล้ายกัน : holiday; school holiday


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z