คำว่า ' V.D. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z