คำว่า ' V.D. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z