คำว่า ' V.A.T ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)
คำที่คล้ายกัน : V.A.T
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z