คำว่า ' V sign ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z