คำว่า ' v ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z