คำว่า ' V ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[] As a numeral, V stands for five, in English and Latin.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z