คำว่า ' uppercase ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z