คำว่า ' unsparingness ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความฟุ่มเฟือย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z