คำว่า ' unpracticed ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งไม่ชำนาญ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งไม่ฝึกฝน
คำที่คล้ายกัน : inexperienced; unfit
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z