คำว่า ' unite ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สมรสกัน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แต่งงานกัน
คำที่คล้ายกัน : marry
คำตรงกันข้าม : divorce
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z