คำว่า ' unionise ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z