คำว่า ' underground resource ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทรัพยากรธรณี
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z