คำว่า ' un- ' ( PRF )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z