คำว่า ' ultrafast ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รวดเร็วมาก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฉับไว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z