คำว่า ' udometer ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เครื่องวัดมาตรน้ำฝน
คำที่คล้ายกัน : hygrometer; rain gauge; pluviometer


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A rain gauge.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z