คำว่า ' udometer ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เครื่องวัดมาตรน้ำฝน
คำที่คล้ายกัน : hygrometer; rain gauge; pluviometer
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z