คำว่า ' udder ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
คำที่คล้ายกัน : mammary of cow; sheep; or goat
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z