คำว่า ' udder ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
คำที่คล้ายกัน : mammary of cow; sheep; or goat


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The glandular organ in which milk is secreted and stored; -- popularly called the bag in cows and other quadrupeds. See Mamma.
[n.] One of the breasts of a woman.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z