คำว่า ' U-boat ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เรือดำน้ำของเยอรมันนี
คำที่คล้ายกัน : underwater craft; submarine
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z