คำว่า ' ubiquity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การมีอยู่ทั่วไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
คำที่คล้ายกัน : omnipresence


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Existence everywhere, or in places, at the same time; omnipresence; as, the ubiquity of God is not disputed by those who admit his existence.
[n.] The doctrine, as formulated by Luther, that Christ's glorified body is omnipresent.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z