คำว่า ' ubiquity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การมีอยู่ทั่วไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
คำที่คล้ายกัน : omnipresence
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z