คำว่า ' ubiquitous ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
คำที่คล้ายกัน : omnipresent; pervasive
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z