คำว่า ' U.S.S.R. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สหภาพโซเวียต (คำย่อ Union of Soviet Socialist Republics)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประเทศโซเวียต, โซเวียต
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z