คำว่า ' U.S.A. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา
คำที่คล้ายกัน : America
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z