คำว่า ' U.N.O. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สหประชาชาติ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z