คำว่า ' U.K. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ United Kingdom
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z