คำว่า ' U ' ( PRON )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คุณ ( ตัวย่อมาจาก you)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง
คำที่คล้ายกัน : you; thou; thee
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z